O que é o Kaeshi-waza?

Kaeshi-waza são as técnicas de contragolpes. Sendo elas divididas em 4 séries (grupos):

1ª SÉRIE
O Soto Gari – O Soto Gari Gaeshi
De Ashi Harai – Tsubame Gaeshi
O Uchi Gari – O Uchi Gaeshi
Hiza Guruma – Kibisu Gaeshi

2ª SÉRIE
Tai Otoshi – Ko Soto Gari
Koshi Guruma – O Goshi
O Uchi Gari – Ippon Seoi Nague
Ko Uchi Gari – De Ashi Harai

3ª SÉRIE
Harai Goshi – Ushiro Goshi
Uchi Mata – Tai Otoshi
Hane Goshi – Tani Otoshi
Ko Soto Gake – Uchi Mata

4ª SÉRIE
Harai Goshi – Ko Soto Gake
Ippon Seoi Nague – Sukui Nague
Ko Uchi Gari – Sassae Tsuri Komi Ashi
O Soto Gari – Kuchiki Taoshi